Лабораторії

Вхідний контроль металів, сплавів, нафтопродуктів, гумових сумішей, що надходять на завод, а також якість проведення операцій на різних стадіях виробництва здійснюються:

  • хімічно-спектральною лабораторією, оснащеною сучасними приладами і установками: спектрофотометром С-100, атомно-абсорбційним спектрофотометром С-115М-1, експрес-аналізатором АН-7529, фотоелектричними системами ФС-41, МФС-8;
  • металографічною лабораторією та лабораторією механічних випробувань, оснащених сучасними мікроскопами, наборами обладнання для проведення різних фізичних методів випробування, що дозволяє оцінювати структуру і механічні властивості сплавів і гум;
  • лабораторією неруйнівних методів контролю з виявлення прихованих дефектів металів на різних технологічних стадіях виробництва продукції. Для цих цілей застосовують різні способи: рентгенівський, капілярний, магніто-порошковий, ультразвуковий, струмовихровий.

Лабораторії мають атестат акредитації.