31.08.2016

Про оголошення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна 360,00 кв.м

Інформація про об'єкт оренди: нежитлові приміщення першого поверху корпусу №39-40, літ «П-2-3-4», загальною площею 360,00 м2, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 132.

Балансоутримувач - Державне підприємство “Харківський машинобудівний завод “ФЕД”,

Орган управління: Державний концерн “Укроборонпром”.

Умови конкурсу:

1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць березень 2016 року становить 11317,50 грн., без урахування ПДВ.

2. Цільове використання: для виробничої діяльності — виробнича діяльність, розміщення дільниці з виробництва качаючих вузлів для агрегатів паливної та енергозберігаючої апаратури літака.

3. Ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.

4. Дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта: забезпечення виконання протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм, техніки безпеки.

5. Переможець конкурсу компенсує орендодавцю витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс, за їх наявності, протягом 7-ми днів від дати укладення договору оренди.

6. Термін оренди: два роки.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Конкурс буде проведений на 21 день з дати опублікування цієї інформації в газеті “Відомості приватизації” о 10-00 годині за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 132, корпус 11, поверх 4, конференц-зал.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсній комісії такі документи:

заяву на участь у конкурсі, у тому числі, обов'язково зазначити поштову адресу з індексом та контактний номер телефону претендента,

конкурсні пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати,

відомості про претендента:

для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірені належним чином копії звітів про фінансовий стан (платоспроможність) претендента з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості за рік та останній звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірені належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва- фізичної особи - платника єдиного податку.

Кінцевий термін прийняття заяв та документів на участь у конкурсі - за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16 год. 35 хв. за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 132, корпус 11, поверх 4, кабінет канцелярії. Державним підприємством “Харківський машинобудівний завод “ФЕД” приймається пакет документів в запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 132, в ремонтно-будівельному відділі (телефон 057 707-04-87) та юридичному відділі (телефон 057 707-04-81).